Mũ bảo hiểm fullface

Mũ bảo hiểm đầy đủ là chiếc mũ bảo hiểm lý tưởng nhất cho chuyến đi của bạn. Mũ bảo hiểm đầy đủ che mặt của người lái và toàn bộ đầu. Nó cung cấp sự bảo vệ nhất cho người lái và sẽ giúp bạn tiết kiệm từ việc duy trì chấn thương nghiêm trọng cho đầu và sọ của bạn. Mũ bảo hiểm fullface cũng ngăn gió thổi bay trên khuôn mặt của bạn, và cũng sẽ giữ cho mức ồn tối thiểu, trong khi hạn chế mưa vào bên trong. Mũ bảo hiểm đầy đủ mặt hơi cồng kềnh mặc dù so với các đối tác khác nhưng được thiết kế để giữ trọng lượng ở mức tối thiểu nhất có thể. Những mũ bảo hiểm này rất thoải mái khi đi đường dài và sẽ cung cấp cho bạn sự bảo vệ cần thiết mang đến cho bạn sự tự tin cần thiết để mở van tiết lưu.